Tubitos

Cilantro Tubito
$300
Romero Tubito
$300
Aji Picante Tubito
$300
3x2
Yuyitos para mate
Laurel Tubito
$300
Apio Tubito
$300
Pimentón Tubito
$220
Orégano Tubito
$300
Perejil Tubito
$300
Mix 8 Hierbas Tubito
$300
Pesto Tubito
$300
Provenzal Tubito
$300